Curling och andra vintersporter

Sport

Hur spelar man curling?

Över 40 länder spelar curling, varav Kanada har störst antal utövare. Det är en precisionsport som kräver mycket träning för att man ska kunna tävla i de högre tävlingarna. 

En curlingbana ska vara minst 44,5 meter lång och ungefär fyra och en halv meter bred. Man spelar i lag och varje lag har färgade stenar med handtag av granit. Dessa är slipade och behandlade för att lätt glida över isen. Båda lagen har som mål att skjuta iväg stenen och hamna i ”boet”: en målad måltavla i slutet av banan. På varje lag finns det 4 spelare.

De är uppdelade som skjytt, sopare och skipper. Skytten är den som skjuter iväg stenen mot måltavlan. Soparna har specialkvastar som de sopar framför stenen för att få den att fortsätta glida framåt. Skippern är oftast lagkaptenen. Denna står bakom måltavlan och vägleder soparna och skytten så att skottet blir så bra som möjligt. Varje spelare i laget har två stenare så på varje lag finns det åtta stenar. Man vill ligga så bra som möjligt i måltavlan. Därför går det ofta ut på att skjuta in en sten i mitten och sedan lägga en vakt framför som skyddar mot motståndarens stenar. Efter det kan man behöva skjuta bort motståndarens stenar eller att skjuta på en sten i måltavlan så att den skjutna stenens bana ändras och därmed åker dit man vill. Poängräkningen är också väldigt rättfram.

Man får poäng för varje sten som ligger närmare centrum än motståndarens närmsta sten. Detta räknas efter varje omgång. Detta betyder att ibland måste man offra en sten för att få bort en motståndares och därmed riskera att inte få poäng den runda men bygga upp ett försvar för att ta fler poäng senare. Man gillar inte oavgjorda matcher och brukar lägga till spelomgångar om ingen vinnare kan koras efter alla stenar har spelats. Det är en strategifylld sport där man måste tänka igenom sitt skott väldigt noggrant för att plocka så många poäng som möjligt, eller hindra att motståndaren tar poäng. Exempelvis är det en väldig fördel att ha den sista stenen i en match. Då har man chans att stöta undan motståndaren och ta mycket poäng. Eftersom man får poäng efter en omgång, går fördelen över till motståndaren nästa omgång då man räknar vilka av deras stenar som ligger bäst.

Men i sista omgången får motståndaren inte några fler fördelar och det ger laget möjlighet att förstöra och putta undan så mycket som möjligt då de inte kommer att påverka dem heller efter sista omgången. En annan vanesak för spelarna är att isen aldrig är lika hal överallt. Man måste därför spela mycket för att lära sig att läsa av isen och bygga upp sin skott runt detta. Soparna måste veta när de ska pausa för att isen är bra och när de måste sopa ännu fortare för att isen är lite sämre.